Tarief

U betaalt 89,- euro voor een afspraak van een uur (tarief per 1-1-2022)
Bij bijvoorbeeld een lage belastbaarheid is een afspraak van een half uur mogelijk, u betaalt dan de helft van het uurtarief.

Ik plan mijn afspraken ruim en neem echt de tijd.
Ook de kennismaking/intake geldt als een afspraak.

Vergoeding

Er is een vergoeding mogelijk indien u aanvullend verzekerd bent. Ga zelf na bij uw zorgverzekeraar of dit het geval is.
De vergoeding valt onder alternatieve zorg (en niet onder haptotherapie). Een verwijzing via de huisarts is niet nodig. De kosten die de zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoedt, gaan bovendien niet ten koste van het eigen risico.

Coaching via werkgever

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wilt u een coachingstraject starten via de werkgever, neem dan contact met mij op. Kosten op aanvraag.

Betaling

Na iedere afspraak ontvangt u een factuur per email. Het factuurbedrag mag worden overgemaakt op rekeningnummer NL19TRIO0320227154 ten name van Het Open Midden, onder vermelding van het factuurnummer. De rekening dient 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
Indien er nog niet betaald is volgt na 30 dagen een betalingsherinnering. Een laatste aanmaning stuur ik na 45 dagen, hiervoor worden €7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijven van de laatste aanmaning volgt een incassoregeling, waarvan alle kosten worden doorberekend aan de cliënt.

Afspraak annuleren

U kunt een afspraak tot 24u tevoren kosteloos annuleren. Dat kan per app bericht, sms, email of telefonisch. Bij het te laat of niet doorgeven van de annulering breng ik de gereserveerde tijd in rekening. De kosten hiervoor bedragen €65,-

Verslaglegging

Ik gebruik een digitaal cliëntendossier dat wordt opgeslagen in een beveiligde online omgeving volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vertrouwelijke documenten die mij per email worden toegezonden worden in dit dossier opgeslagen, de email wordt vervolgens verwijderd.

Delen van informatie

Het informeren van derden, denk daarbij aan bijvoorbeeld een huisarts, verwijzer, of behandelaar, gebeurt enkel in overleg en met uw toestemming. Dit kan een eindevaluatie voor de verwijzer zijn, of overleg met een medebehandelaar wanneer dit noodzakelijk of bevorderlijk is voor de therapie.

Klachten

Voor klachten over de therapie of coaching kunt u in eerste instantie terecht bij de therapeut/coach. Mocht u zich onvoldoende gehoord of begrepen voelen in uw klacht dan kunt u zich voor de klachtenprocedure (WKKGZ) wenden tot de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Medische gegevens

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Professionaliteit

Ik voldoe aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepsgeroep Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de koepelorganisatie RBCZ.

Continuïteit van zorg

Tijdens vakanties of andere afwezigheid verwijs ik naar Jasper Vendelmans (psycholoog).
Indien er een wachtlijst ontstaat in mijn praktijk verwijs ik naar een collega therapeut met een gedeelde visie/manier van werken.

Bereikbaarheid

Ik ben te bereiken per mail, een app bericht of telefonisch. U kunt binnen één werkdag een reactie verwachten. Ik ben maandag tm donderdag te bereiken tussen 9u en 17u, op vrijdag tussen 9u en 12u.
Ter indicatie ben ik telefonisch het beste te bereiken op maandag tm donderdag tussen 16.15u en 16.45u, op vrijdag tussen 9u en 11u.

Beëindiging

Het therapie proces eindigt met een gezamenlijke evaluatie.

Bovenstaande afspraken, in combinatie met mijn deskundigheid en intentie u zo goed mogelijke hulp te bieden, vormen de basis van een succesvolle therapie of coachingstraject

Het Open Midden | B. Driessen | Berg en Dalseweg 63, 6522 BB, Nijmegen | T 06 23055197 | info@hetopenmidden.nl | KVK 81018762 | IBAN NL19 TRIO 0320 2271 54 | Btw-id NL003517533B69 | Lid NFG: 9324 | Lid RBCZ: 210078R | hetopenmidden.nl |
AGB code praktijk 90068913 | AGB code zorgverlener 90110206